Ace & Jeneva Puppies at 5 weeks

 


“RAFA” - Raphael Wot a Thriller
 

 


“STORM” - Raging Storm Wot a Thriller
 

 


“THOR”- Reign of Thunder Wot a Thriller
   

 


“MAGNUS” - Runfast Wot a Thriller
 

 


“RONIN” - Ronin Wot a Thriller
 

 


“KOBA” - Reconnaissance Rebel Wot a Thriller
 

 


“PHOENIX” - Rafferty Wot a Thriller
 

 


“BROOKE” - Rockefeller Romance Wot a Thriller